TEKNOLOJİYE DAYALI İNOVASYON

RHB yapı ve teknolojinin kesişiminde yer almaktadır.

Yapıların tasarlanma, inşa edilme ve yönetilme biçimlerini geliştirmek için,
Mimari, Mühendislik ve Yönetim hizmetlerimiz ile
Teknoloji, Bilgisayımlı Tasarım ve BIM prensipleri  konularındaki
bilgi ve tecrübelerimizi birleştiriyoruz.

PROJE ROLLERİ

Ekibimiz projenize ve ya kontrat gereksinimlerinize göre aşağıdaki rolleri üstlenebilir:

 • Proje Mimarı / Mühendisi
 • BIM Manager / BIM Danışmanı
 • Project Delivery Manager (PDM)
 • Project Information Manager (PIM)
 • Task Information Manager (TIM)

Tüm BIM ihtiyaçlarınızı bir kalemde karşılamak isterseniz, BIM Partneri / BIM Taşeronu olarak çalışırız.

ENTEGRE HİZMETLERİMİZ DÖRT FAZDA GERÇEKLEŞİR

Stratejik Planlama

BIM sonucu düşünerek başlamaktır. Yatırım Maliyetlerinin yüksek oranda geri dönüşü için Stratejik BIM Uygulama Planlaması yapılması gerekir.

Tasarım

BIM, Mimari, Mühendislik ve İnşaat bilgisinin işbirliği içinde üretilmesini sağlar.

İnşaat

BIM doğru bilgiyi, doğru insana, doğru zamanda sağlar.. Bilgiye en çok ihtiyaç olan yer ise: Şantiyedir!

Operasyon

Yapı bilgisini, yapı yönetim fazına taşıyabilmek, İşletme Maliyetlerini büyük oranda düşürür.

STRATEJİK PLANLAMA

SÜREÇ PLANLAMA

Proje / Kontrat gereksinimlerinize ve iş akışlarınıza göre ekibimizin üretecekleri:

 • İşveren Bilgi Gereksinimleri (EIR)
 • BIM Uygulama Planı (BEP) – Kontrat Öncesi BEP / Kontrat Sonrası BEP (PAS 1192-2:2013)
 • Proje İmplementasyon Planı (PIP)
 • Master Bilgi Sunum Planı (MIDP)
 • Sorumluluk Matrisi (RM) Model Elemanı Yetkilisi (MEA) Geliştirme Seviyesi (LOD) (BS 1192:2007 + A1:2015 ve AIA G202 – 2013)
 • Görev Bilgi Sunum Planı (TIDP)
 • Standartlar, Metotlar ve Prosedürler (SMP)
 • Başarılı Örnek Tecrübeler

PLANLAMA SÜRECİ HİZMETLERİMİZ

Ekibimizin BIM ile vereceği Mimari ve Mühendislik hizmetleri:

 • Program
 • Analiz (Fizibilite vb.)
 • Faz Planlama (4 Boyultu Modelleme)
 • Maliyet Çalışmaları, Metraj (MTO, QTO, BOQ)
 • Var Olan Durum Modeli (Kayıt Modeli, As Built Model)

TASARIM

TASARIM SÜRECİ

Bilgiye, İşbirliğine ve Verimliliğe değer veriyoruz. Mimar ve Mühendis ekibimiz Bilgisayımlı BIM yöntemleri ile daha çok Değer üretiyor.

 • Bilgiye Dayalı Tasarım Kararları alabilmek için Veri Tabalı Süreç
 • Bilgisayımlı yöntemler ile Sınırsız Çözüm araştırması
 • Gerçekleşmiş Tasarım Değerlendirmesi

TASARIM SÜRECİ HİZMETLERİMİZ

Ekibimizin BIM ile vereceği Mimari ve Mühendislik hizmetleri:

 • Tasarım Geliştime
 • Tasarım Değerlendirme
 • 3Boyutlu Koordinasyon
 • Model Tabanlı Analizler
 • Yönetmelik/Kanun Bazlı Değerlendirme
 • Faz Planlama (4 Boyultu Modelleme)
 • Maliyet Çalışmaları, Metraj (MTO, QTO, BOQ)
 • Var Olan Durum Modeli (Kayıt Modeli, As Built Model)

İNŞAAT

İNŞAAT İÇİN BIM

Yaptığımız herşey, Daha İyiyi İnşa Etmek için.

Geliştirdiğimiz teknolojiler, uyguladığımız yenilikçi süreçler ve ekibimizin tüm gayretli çalışmaları Daha İyi İnşaat için.

İşbirliği içerisinde, doğru bilginin, doğru zamanda, doğru insana ulaşmasının görevimiz olduğuna inanıyoruz.

Bu görevi en kritik yerde yerine getiriyoruz, BIM’i şantiyeye taşıyoruz!

 • İşveren Bilgi Gereksinimleri (EIR)
 • BIM Uygulama Planı (BEP) – Kontrat Öncesi BEP / Kontrat Sonrası BEP (PAS 1192-2:2013)
 • Proje İmplementasyon Planı (PIP)
 • Master Bilgi Sunum Planı (MIDP)
 • Sorumluluk Matrisi (RM) Model Elemanı Yetkilisi (MEA) Geliştirme Seviyesi (LOD) (BS 1192:2007 + A1:2015 ve AIA G202 – 2013)
 • Görev Bilgi Sunum Planı (TIDP)
 • Standartlar, Metotlar ve Prosedürler (SMP)
 • Başarılı Örnek Tecrübeler

İNŞAAT SÜRECİ HİZMETLERİMİZ

Ekibimizin BIM ile vereceği Mimari ve Mühendislik hizmetleri:

 • Saha Planı
 • Konstrüksiyon Sistem Tasarımı
 • 3 Boyutlu Koordinasyon
 • Dijital İmalat
 • 3Boyutlu Kontrol ve Planlama
 • Faz Planlama (4 Boyultu Modelleme)
 • Maliyet Çalışmaları, Metraj (MTO, QTO, BOQ)
 • Var Olan Durum Modeli (Kayıt Modeli, As Built Model)

OPERASYON – TESİS İŞLETMESİ

İŞLETME İÇİN BIM

Yatırımınızı, işinizi pürüzsüz yürütmek için gerçekleştirdiğiniz biliyoruz.

Mimar ve Mühendis ekibimiz yapılandırılmamış verilerinizi, Operasyonel Bilgiye dönüştürüyor.

OPERASYON SÜRECİ HİZMETLERİMİZ

Ekibimizin BIM ile vereceği Mimari ve Mühendislik hizmetleri:

 • Yapı Bakım Planlaması
 • Yapı Sistem Analizi
 • Kıymet (Asset) Yönetimi
 • Mekan Yönetimi / Takibi
 • Felaket Planlama – Devamlılık Planı
 • Room Data Sheets (RDS)
 • Faz Planlama (4 Boyultu Modelleme)
 • Maliyet Çalışmaları, Metraj (MTO, QTO, BOQ)
 • Var Olan Durum Modeli (Kayıt Modeli, As Built Model)

Biz RedHotBIM‘iz

BIM BİZİM İŞİMİZ

Stratejik Planlama

BIM sonucu düşünerek başlamaktır. Yatırım Maliyetlerinin yüksek oranda geri dönüşü için Stratejik BIM Uygulama Planlaması yapılması gerekir.

Tasarım

BIM, Mimari, Mühendislik ve İnşaat bilgisinin işbirliği içinde üretilmesini sağlar.

İnşaat

BIM doğru bilgiyi, doğru insana, doğru zamanda sağlar.. Bilgiye en çok ihtiyaç olan yer ise: Şantiyedir!

Operasyon

Yapı bilgisini, yapı yönetim fazına taşıyabilmek, İşletme Maliyetlerini büyük oranda düşürür.